Contact Ommenabij Lamp


Inhoud


EmEm.png - 797 bytes Intro Actueel Projecten Media Colofon

Aquamachina is niet een specifiek object, maar een overkoepelende naam voor een zich ontwikkelend scala aan kinetische objecten en installaties. De verbindende elementen en de uitgangspunten van die constructies zijn, zoals de naam al suggereerd, water en beweging. En in het bijzonder water als hoofdelement van de beweging.

De symboliek van de natuurlijke watercyclus als bron van leven en de relatie van mens met techniek, ligt voor de hand en wordt ook nadrukkelijk gezocht.

Bij de ontwikkeling van de instalaties wordt tevens gezocht naar integratie met andere disciplines zoals muziek en dans, en samenwerking met bijvoorbeeld vormgevers en belichters.

Als basis voor de instalaties dient een 'mecanodoos' van pompen, pijpen, vaten, drijvers, kettingen, stangen en zo meer waarvanuit een, voor iedere situatie aangepast, geheel kan worden gemaakt. Ze kunnen zowel op het water drijven als op vaste grond worden gebouwd, waarbij het gebruikte water natuurlijk zoveel mogelijk wordt opgevangen en hergebruikt.